Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de proves d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2023-2024

DISSABTE 18 FEBRER 2023

El Conservatori de Cervera convoca les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2023-2024. Els objectius de les proves són comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat necessaris per a cursar amb aprofitament els estudis corresponents.

Les persones interessades a realitzar les proves poden formalitzar la sol·licitud, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per al centre. Les dates d'inscripció als centres autoritzats de música o de dansa són del 8 al 20 de març de 2023.

Les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en totes les activitats que regula aquesta Resolució. Les comissions avaluadores estan formades per un president o presidenta i tres professors o professores.

Per a més informació, visiteu la pàgina web del Departament d'Educació.

Fitxers adjunts